Hoạt động VDB

Sở Giao dịch I giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Hưởng ứng phong trào thi đua thu hồi và xử lý nợ năm 2018 trong hệ thống Ngân hàng Phát triển, ngày 29/9/2018, Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Giao dịch I (SGDI) đã thống nhất ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 02/10/2018   |Xem tiếp

Hội thảo về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro

Sáng 14/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”.
Ngày 14/12/2017   |Xem tiếp