Đảng - Đoàn thể

Đoàn Thanh niên VDB tham gia Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Ngày 6/3, tại huyện Lục Yên,tỉnh Yên Bái, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”.
Ngày 08/03/2018   |Xem tiếp