05/02/2018 16:57
Xem với cỡ chữ

Cho vay với lãi suất 0% đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư quy định về các khoản vay đặc biệt với lãi suất 0% đối với các tổ chức tín dụng nằm dưới sự kiểm soát đặc biệt của NHNN.

Theo thông tư, NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác có thể cho các tổ chức tín dụng được kiểm
soát đặc biệt vay với lãi suất 0%.
Các khoản cho vay đặc biệt nhằm hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống trong thời gian các tổ chức này đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của NHNN.
NHNN có thể cho vay đặc biệt để hỗ trợ các ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc (bao gồm ba ngân hàng mà NHNN đã mua với giá 0 đồng vài năm trước).
Việc cho vay đặc biệt của NHNN với lãi suất ưu đãi đến mức 0% do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Các khoản vay đặc biệt chỉ được sử dụng để thanh toán tiền gửi của cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Các mục đích khác phải được sự đồng ý của Thống đốc NHNN.
Thời hạn tối đa đối với khoản vay đặc biệt là hai năm.
Thông tư cũng cho phép NHNN chuyển các khoản vay tái cấp vốn sang các khoản vay đặc biệt trong một số trường hợp.

HN (Nguồn: VNS)

Tìm theo ngày :